Anglická soutěž pro žáky I. stupně English Star

Dne 6. 3. 2019 se vybraní žáci 1. až 5. ročníků již tradičně zúčastnili anglické jazykové soutěže English Star, kterou pořádá ZŠ Bakalovo nábřeží. Žáci 1. a 2. ročníků Anna Bočková, Jan Čermák, Matěj Mrazík a Jakub Zeman vytvořili 4- členné družstvo, které spojilo své síly při řešení nejrůznějších jazykových úkolů. Procvičili tak nejen své jazykové znalosti, ale i schopnost spolupráce, za což byly zkoušející paní učitelkou také náležitě pochváleni. Read More …

Anglický týden

V týdnu od 25. 2. do 1. 3. proběhl na naší škole Anglický týden (English Week) ve spolupráci s jazykovou školou ILC House a jejich lektory. V letošním ročníku jsme mohli přivítat rodilé mluvčí z Anglie, Skotska,  Irska, Severního Irska a dokonce až ze Singapuru. Projektový týden byl tentokrát určen pro 17 zájemců z 8. ročníků, které doplnilo několik žáků ze 7. tříd. Anglicky mluvící mladí lektoři dětem otevřeli svět hudby (rap, hra na dudy), turistických zajímavostí v Newcastlu, hlavních měst Spojeného království a zajímavostí v Singapuru. Read More …

Recitační soutěž

Recitační soutěž proběhla ve středu 20.2.2019. Soutěžili žáci 2. stupně ve dvou kategoriích. V městském kole nás bude reprezentovat Klára Gottwaldová. Kategorie 6. a 7. tříd: místo: Tereza Lésková, 6.B místo: Josef Michálek, 7.A místo: Ivan Plandor, 7.B Kategorie 8. a 9. tříd: místo: Klára Gottwaldová, 9.B, Melánie Horáková, 9.B místo: Markéta Mikulášková, 9.B místo: Prokop Černoušek 8.A autor: Mgr. Romana Svobodová  

Soutěž v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 21. února se v SVČ Lužánky Brno uskutečnilo městské kolo soutěže v anglickém jazyce. V kategorii I. A (6. – 7. ročník) skončila naše žákyně Ema Tomková ze 7. A  na velmi hezkém 8. místě (22 soutěžících celkem). V kategorii  II. A (8. – 9. ročník) se umístila Dominika Světlíková z 8. A na 14. místě (celkem 25 soutěžících). Oběma moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy! autor: Read More …