Ve středu 7.12.2016 žáci pátých ročníků absolvovali školení první pomoci, které pro ně připravili pracovníci ČČK. Během dopoledne se žáci věnovali nejen teorii a odborným znalostem v problematice poskytování první pomoci, přehledu telefonních čísel, ale důležitou součástí byly praktické nácviky ošetření zraněných osob (krvácení, dopravní nehoda, resuscitace, polohování a transport zraněného). Děkujeme pracovníkům ČČK za čas, který dětem věnovali. Více viz fotogalerie.

Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci školy v městském kole Přeboru ZŠ v šachu. Zároveň blahopřejeme ke krásnému 4.místu. Poděkování patří také paní I.Hradečné, která žáky na soutěž připravila. Více ve Fotogalerii.

Dne 10. listopadu 2016 se pětičlenný tým naší školy zúčastnil vědomostní soutěže ŽIRAFA na Staré radnici. Soutěžili ve čtyřech tématických okruzích – fyzika, zeměpis, dějepis a kulturně – všeobecný přehled. Naše družstvo získalo v konkurenci 25 týmů základních a středních škol krásné druhé místo. Blahopřejeme!