Soutěže

Školní rok 2017/2018

Jména našich úspěšných se na stránkách objeví v průběhu roku.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

registrace soutěžících je do 27. 9. 2017. Zájemci se budou registrovat samostatně na www.logickaolympiada.cz. Pořádá Mensa ČR. Soutěž pro druhý stupeň probíhá v říjnu 2017.

PYTHAGORIÁDA

termín konání: únor 2018. Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7.a 8. ročníků základních škol. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Soutěž má dvě kola školní a okresní.

MATEMATICKÝ KLOKAN

termín konání: 16. března 2018. Soutěžící jsou podle věku rozděleni kategorií: Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín (6. – 7. třída), Kadet (8. – 9. třída). Soutěž v kategorii Cvrček je určena pro žáky 2. a 3. ročníku ZŠ. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Více informací.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

termín: od září 2017. Více informací. Zadání pro jednotlivé kategorie viz leták.

FINANČNÍ GRAMOTNOST

termín konání: prosinec 2017. Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků, případně zájemcům z nižších ročníků. Více informací najdete zde.

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ ŽIRAFA

termín konání: dle termínu TIC. Soutěží se ve čtyřech tématických okruzích – fyzika, zeměpis, dějepis a kulturně – všeobecný přehled, určeno pro žáky 7. – 9. ročníků.

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

školní kolo se uskuteční do 21.12.2017.

NĚMECKÝ JAZYK

plán soutěží najdete zde.

I. STUPEŇ

plán soutěží najdete zde.

I. STUPEŇ – 2. a 3. třída

pohár ve vybíjené

 

Školní rok 2016/2017

Naši žáci se zúčastnili těchto soutěží:

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

PYTHAGORIÁDA

MATEMATICKÝ KLOKAN

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

FINANČNÍ GRAMOTNOST

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ ŽIRAFA

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

MLADÝ CHEMIK

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

ENGLISH STAR

ENGLISH JUNGLE

ANGLICKÁ OLYMPIÁDA

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

ALUMINÁTOR – soutěž ZŠ ve sběru hliníku

SOUTĚŽE 1. STUPEŇ:

Soutěž Mladých zdravotníků

Babylon aneb rozumíme si?

Empík hledá Foxlíka

Výtvarná soutěž Otesánek

Slavík

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE:

Sportovní soutěže pořádané v rámci projektu Síť otevřených brněnských škol:

Novoroční plavecké závody

Florbalový turnaj

Atletická olympiáda žáků města Brna

Školní vybíjená o putovní pohár

Jarní trojboj třetích tříd

Házená

Přebor žáků základních škol v šachu

Mikulášský hopan

 

 

Školní rok 2015/2016

Naši žáci se zúčastnili těchto soutěží:

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

PYTHAGORIÁDA

MATEMATICKÝ KLOKAN

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

MIKULÁŠSKÝ HOPAN

FINANČNÍ GRAMOTNOST

MLADÝ CHEMIK