Květen

PLÁNUJEME:

CESTY ZA POZNÁNÍM

V měsíci květnu se naši žáci společně se svými učiteli a vychovatelkami ŠD rozjedou do různých koutů naší země na školy v přírodě, výlety nebo exkurze.

 

 

INFORMACE NAVÍC:

Seznam žáků přijatých do prvních tříd pro školní rok 2017/2018.

WACHAU

Dne 12.5. se vybraní žáci pátých a šestých tříd vypravili za poznáním do Rakouska. Na programu bylo seznámení s památkou UNESCO, malebným údolím, které lemuje tok řeky Dunaje. Nejprve jsme vystoupali na zříceninu hradu Dürnstein, kde byl vězněn Richard I. Lví srdce. Poté jsme krátce navštívili historický Melk. Odsud jsme se asi hodinovou plavbou po proudu Dunaje přesunuli do městečka Spitz. Posledním cílem byla návštěva starobylého Kremsu.

VÝLET 4.B na MŠMT

Když paní ministryně PhDr. Kateřina Valachová rozdávala na naší škole ve 4.B vysvědčení, pozvala žáky s paní učitelkou na 16. 5. na MŠMT do Prahy. Tam pro ně připravila bohatý program. Děti si výlet v Praze užily. Návštěva MŠMT pro ně byla zajímavá. Paní ministryně byla milá a bezprostřední. Po celou dobu vládla veselá nálada. Prohlídka Pražského hradu i Muzea J. A. Komenského byla nejenom poučná, ale děti se do ní tak „vžily“, že bylo těžké dodržet časový harmonogram všech naplánovaných akcí. Ve vlaku na zpáteční cestě do Brna neúnavně a hlavně nepřetržitě probíraly zážitky z prožitého dne a byly moc spokojené. Více ve Fotogalerii.