Listopad

PLÁNUJEME:

VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL

Každoročně je uskutečňován Veletrh středních škol, který mohou navštívit i naši žáci.

VELETRH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Každoročně je uskutečňován Veletrh základních škol, na kterém se prezentuje i naše škola.

RECYKLOHRANÍ

V rámci programu Recyklohraní třídíme odpad.

 

 

INFORMACE NAVÍC:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ

AKCE 11/2017

2.11 9.AB Mendelianum
2.11. 8.A Mendelianum
7.11. 8.B Mendelianum
9.11. 3.A Památník Leoše Janáčka
9.11. 4.A Anthropos
14.11. 5.B Dietrichsteinský palác
15.11. 6.AB Zámek Jevišovice
16.11. 1.B Památník Leoše Janáčka
21.11. 9.AB Národní pedagogické muzeum Praha
28.11. 6.A Technické muzeum
29.11. 6.B Technické muzeum
29.11. 7.AB Zámek Jevišovice
30.11.1.A Památník Leoše Janáčka

 

EXKURZE MENDELIANUM

Žáci absolvovali lektorovanou prohlídku návštěvnického centra Mendelianum na Muzejní 1., kam jsme došli přes Biskupský dvůr. Paní lektorka nám představila velký a názorný model DNA. Poté jsme po skupinách vyjeli výtahem do 1.patra, kde jsme v průběhu jízdy mohli sledovat projekci replikace DNA. Bohužel se to podařilo jen osmákům, deváťákům výtah stávkoval.
V historické místnosti s původním dřevěným malovaným stropem nás uvítala vosková figurína J.G.Mendela, která byla jako živá a mnohé vylekala. Seznámili jsme se s osobností J.G.Mendela a jeho dílem. Ve vědecké laboratoři jsme si mohli v praxi ověřit práci s mikroskopy,zkoušeli jsme získat DNA z různých vzorků (banán,okurka,hroznové víno,mandarinka,játra). Někteří zkusili získat DNA i z vlastních slin.Pokusy všechny zúčastněné bavily a vydařily se. 8.B absolvuje tuto akci v úterý 7.11.2017.Více najdete ve Fotogalerii.

 

EXKURZE TÁBOR

Více informací najdete zde.

 

ZÁMEK JEVIŠOVICE

Dne 15.11. 2017 se třídy 6A a B zúčastnily jednodenní exkurze v rámci projektu Vzdělávací programy paměťových institucí. Exkurze se konala na zámku v Jevišovicích. Žáci a učitelé prošli s kastelánem zámek a poté je čekal oběd v restauraci. Po obědě se vydali na jevišovickou přehradu. Krásně vyšlo počasí a exkurze se všem líbila.