Září

PLÁNUJEME:

ZABEZPEČENÍ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU smile-full--c80xc60

 • Ověřit rozvrhy.
 • Provést anketu k zájmové činnosti.
 • Uskutečnit první třídní schůzky.
 • Ve třídách zvolit třídní samosprávu.

 

 

INFORMACE NAVÍC:

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 • pondělí 4. 9. 2017 v 8.00 hodin:
  • 1. třídy – žáci ve třídách do 8.45 hodin, rodiče s vedoucí vychovatelkou do 8.45 h. V 9.00 h první třídní schůzka. V průběhu této doby žáky zabezpečí vychovatelky školní družiny.
  • 2. – 9. ročník – vyučování do 8.45 h.
 • úterý 5. 9. 2017::
  • 1. ročníky – 2 vyučovací hodiny
  • 2.- 5. ročníky – 3 vyučovací hodiny
  • 6.- 9. ročníky – 4 vyučovací hodiny
 • středa 6. 9. 2017:
  • 1. ročníky – 3 vyučovací hodiny
  • 2.- 5. ročníky – 4 vyučovací hodiny
  • 6.- 9. ročníky – 5 vyučovacích hodin
 • čtvrtek + pátek 7. 9. – 8. 9.2017:
  • 1. – 5. ročníky – 4 vyučovací hodiny
  • 6.- 9. ročníky – 5 vyučovacích hodin
 • od pondělí 11. 9.2017 výuka podle rozvrhu pro všechny ročníky.

 

EMOČNÍ SEBEOBRANA PRO UČITELE

Ve dnech 1.-2.9.2017 proběhl na naší základní škole seminář Emoční sebeobrana pro učitele.

Emoční sebeobrana je klíčem ke zdravému prožívání emocí. Systém vytvořený Martinem Sedláčkem a Lukášem Radostným umožňuje osvojit si principy úspěšného zvládání emočně náročných situací, které přináší osobní i pracovní život. Emoční sebeobrana učí, jak nakládat s emocemi, aby nebyly něčím, co je třeba potlačovat.

Seminář pro pedagogické pracovníky školy bylo možné zrealizovat díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha.

 

NAŠI PRVŇÁČCI

Prázdniny skončily, děti se vrátily do školy. Poprvé přišli do školy v doprovodu svých rodičů prvňáčci. Sami sledovali vlastní proměnu v žáky poněkud vyjukaně, v očích jejich rodičů se zračila očekávání. Prvňáčci byli přivítáni pedagogy školy, našimi deváťáky a pozdravit je přišli náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje p. Mgr. Ing. Taťána Malá, krajská radní p. JUDr. Jana Pejchalová a zastupitel MČ Brno-střed p. David Aleš.

Přejeme našim žákům, aby jim práce ve škole dělala radost.

 

ADAPTAČNÍ POBYT JEDOVNICE

Ve dnech 13. – 15.9. se žáci 6. ročníku zúčastnili adaptačního kurzu v Jedovnicích. Cílem bylo formou her a sportovních aktivit posílit správnou komunikaci a spolupráci, uvědomit si vlastní roli v kolektivu a blíže se seznámit s novými třídními učitelkami. Více ve Fotogalerii.

 

BABYLONFEST 2017

V září naši žáci 2. – 4. třídy, kteří se učí německý jazyk, reprezentovali Německé sdružení, s nímž dlouhodobě spolupracujeme, a také naši školu na tradičním festivalu národnostních menšin žijících v Brně – na Babylonfestu.