První schůzka rodičů našich prvňáčků

První schůzka rodičů našich budoucích prvňáčků se uskutečnila ve středu 14. června v 16 hodin v učebně společenských věd.  Rodiče byli seznámeni s třídními učitelkami – Mgr. Hanou Malíškovou a Mgr. Evou Rybnikářovou. Dále následovalo vystoupení našich žáků s ukázkou jejich jazykových dovedností. Více ve Fotogalerii. Na závěr se představila speciální pedagožka Mgr. Šarka Pantůčková s možností spolupráce.

Informace ŠJ Kounicova

Z důvodu uzávěrky školního roku 2016/2017 Vás informujeme, že odhlášky obědů na poslední červnový týden budeme přijímat do 23.6.2017 do 14.00 hodin. Pozdější odhlášky nebudou akceptovány. Děkujeme za pochopení

Expedice Evropa 2017

Dne 23. května se naši sedmáci účastnili venkovní poznávací hry Expedice Evropa 2017. V areálu parku okolo hradu Špilberk prozkoumávali evropské země a plnili úkoly na celkem šesti stanovištích. Vedli si výborně, za což sklidili velkou pochvalu od pořadatele akce – Eurocentra Brno. Více ve Fotogalerii.