V týdnu od 12. do 16. června žáci prezentovali před spolužáky z nižších ročníků závěrečné práce a absolvovali přírodovědnou exkurzi na Hády a zeměpisně-historickou exkurzi v centru města Brna. Týden byl zakončen vyhodnocením a znalostní soutěží mezi třídami. Více ve Fotogalerii.

První schůzka rodičů našich budoucích prvňáčků se uskutečnila ve středu 14. června v 16 hodin v učebně společenských věd.  Rodiče byli seznámeni s třídními učitelkami – Mgr. Hanou Malíškovou a Mgr. Evou Rybnikářovou. Dále následovalo vystoupení našich žáků s ukázkou jejich jazykových dovedností. Více ve Fotogalerii. Na závěr se představila speciální pedagožka Mgr. Šarka Pantůčková s možností spolupráce.

Z důvodu uzávěrky školního roku 2016/2017 Vás informujeme, že odhlášky obědů na poslední červnový týden budeme přijímat do 23.6.2017 do 14.00 hodin.
Pozdější odhlášky nebudou akceptovány.
Děkujeme za pochopení