Edison

V tomto roce se naše škola zapojila do nového mezinárodního projektu jménem Edison.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

ZŠ Antonínská navštívila skupina sedmi studentů z různých koutů světa, mezi kterými nechyběla Kanada, Rusko, Gruzie, Írán, Jordánsko, Tunisko nebo Indie. Studenti byli ubytováni v rodinách žáků a učitelů ZŠ Antonínská.

Strávili u nás 5 dní a zapojili se do hodin cizích jazyků, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu atp.

Žákům naší školy představili své země a poskytli jim mnoho zajímavých informací o kultuře, historii, přírodě a jiných oblastech života. Žáci si také mohli vyzkoušet svoji angličtinu, neboť všechny prezentace a diskuse probíhaly v angličtině.

Nejvíce žáky zaujaly rozdíly v písmu a mohli si vyzkoušet, jak se české slovo napíše opačným směrem nebo v exotickém jazyce.

Na konci týdne se se zahraničními studenty loučili žáci jako se svými novými kamarády. Více ve Fotogalerii.