Mezinárodní projekt 2015

czde

Mezinárodní projekty jsou po léta finančně podporovány Česko-německým fondem budoucnosti a Magistrátem města Brna.

cesko-nem-fond-budoucnosti       brno-logo

2015
Projekt: „Moje sny – tvoje sny“ – „Meine Träume – deine Träume“
(Anne-Frank Gemeinschaftsschule und Realschule a Rilke- Realschule)

– cílem projektu je porovnat představy žáků o svojí budoucnosti, o svém povolání, o vysněném bydlení, o ideální vysněné zemi, ve které by chtěli bydlet. Jedním z úkolů je napsat svůj dopis o budoucnosti v mateřském jazyce, který bude začínat „Za deset let budu…“ jako příprava na ostatní témata v němčině.
Cílem je opět práce ve smíšených jazykových skupinách, které vytvoří na dané téma plakáty.
14. 6. – 19. 6. 2015
4. 10. – 9. 10. 2015