Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách

Zdroj projektu: EU – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OP VK

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0015

Datum realizace: 2014/2015, projekt stále běží

Cíl projektu:

Cílem projektu je v souladu s výzvou zvýšení kvality základního vzdělávání ve městě Brně.

Obsah projektu:

Partnery projektu je celkem 67 základních škol na území města. Vytvořená síť partnerských škol v projektu představuje platformu pro sdílení a výměnu zkušeností příkladů dobré praxe, společnou evaluaci projektových činností a aktivit, umožní navázání nebo zlepšení spolupráce a komunikace mezi školami navzájem, mezi školami a zřizovateli, aj. Na zapojených školách působí v rámci projektu mentoři, kteří pracují se žáky ohroženými školním neúspěchem anebo předčasným odchodem ze vzdělávání. Na základě této mentorské práce budou v rámci jednoho školního roku ověřeny vybrané metody podpory těchto žáků a jejich účinnost.

Materiální zabezpečení:

notebook

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: Žáci 1. až 9. ročníků

Další informace o projektu naleznete na: stránkách města Brna.