Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem projektu, do kterého je naše škola dlouhodobě zapojena – „Ovoce a zelenina do škol“, je přispět k trvalému zvýšení konzumace ovoce a zeleniny. Snahou je také vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím rovněž bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina projektu byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol. Konkrétně na naší škole dostávají děti 2x měsíčně pestrý balíček se dvěma až třemi druhy ovoce a zeleniny, jednou ročně absolvují výukový program s ochutnávkou i méně obvyklých druhů ovoce a zeleniny. Věříme, že se ve spolupráci všech angažovaných stran daří naplňovat cíle tohoto projektu.