Rodilí mluvčí do škol

Zdroj projektu: EU – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OP VK

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/55.0002

Datum realizace: 2014/2015

Cíl projektu: 

Cílem projektu je zvyšování jazykové vybavenosti žáků základní školy pomocí rodilých mluvčích a zapojení škol do mezinárodních projektů.

Obsah projektu:

Obsahem projektu je realizace komplexních vzdělávacích a podpůrných aktivit pro žáky a pracovníky základních škol. Všechny aktivity budou směřovat k dosažení hlavního cíle projektu, kterým je zvyšování komunikačních dovedností žáků základních škol v cizích jazycích a zejména jeho aktivní používání.

Odborné zabezpečení: Mgr. Irina Sialini ve spolupráci s jazykovou školou Hello

Cílová skupina: žáci 6. – 9. ročníků

Další informace o projektu naleznete na těchto stránkách.