Šablony pro ZŠ I

Naše škola je v rámci programu – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání zapojena pro projektu „Šablony pro ZŠ I“ (zkrácený název), který je zaměřen na několik oblastí – profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Během realizace absolvují pedagogové škálu školení (např. inkluze, rozvoj čtenářské gramotnosti žáků) a dochází i na podporu v personální oblasti školy – zajištění školního psychologa. Cílem projektu je rozvoj školy v oblastech, které vnímáme jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování školy. Předpokládané datum ukončení projektu je 31.1.2019.