Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

Zdroj projektu: EU – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OP VK

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0005

Datum realizace: 2014/2015

Cíl projektu: 

Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků základních škol ve využívání ICT ve výuce prostřednictvím školení a dalších vzdělávacích aktivit pomocí moderních dotykových zařízení.

Obsah projektu:

Projekt se skládá celkově ze sedmi klíčových aktivit, které na sebe plynule navazují.

Materiální zabezpečení:

Tablety

Odborné zabezpečení: Všechny vzdělávací aktivity a činnosti jsou prováděny kvalifikovanými mentory a lektory.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci

Výběrové řízení: 

Další informace o projektu naleznete na www.vzdelavanistablety.cz