Školní družina

„Život dítěte je jako prázdný list papíru, na kterém každý kolemjdoucí zanechá svou značku.“ (staré čínské přísloví).

Naše školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího program, který má stejný název jako školní vzdělávací program Výhra pro naše děti. Je zaměřen na etickou výchovu, ale v naší činnosti nezapomínáme ani na jiné aktivity.

Naše školní družina má bohatou a pestrou činnost – sportovní činnosti, výtvarné činnosti, pracovní aktivity a jiné. Organizujeme i akce pro jiné školní družiny města Brna a okolí. Některé se staly tradicí – jsme spoluorganizátoři Mezinárodního tanečního festivalu a Olympiády v lehkoatletickém trojboji.

Nabízíme dětem i rozmanité kroužky. Uvědomujeme si, že čas, který děti tráví v odděleních školní družiny, je převážně jejich volným časem, proto se snažíme, aby ho trávily co nejhodnotněji a s pocitem volnosti. O to všechno usiluje tým kvalifikovaných vychovatelek.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:
Provozní doba školní družiny je ve dnech školního vyučování od pondělí do pátku v době:
Ranní družina: od 6.30 h do 7.50 h
Odpolední družina: od 11.40 h do 17.30 h
Příchod dětí do ranní družiny je do 7.30 h
Po 7.30 h děti čekají ve vestibulu školy do 7.45 h, kdy budou vpuštěni do šaten a tříd.
Činnost ranní družiny: převážně odpočinková, snídaně (pokud si děti donesou), klidové hry, stolní hry, rozhovory na různá témata.

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY:
Pokud jdou děti na oběd se svým oddělením po 4. vyučovací hodině: od 12.30 h do 13.00 h.
Pokud jdou děti na oběd se svým oddělením po 5. vyučovací hodině: od 13.30 h do 13.45 h.
Pak průběžně od 15.00 h do 17.30 h.

 

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ:
V době mezi 13.45 h a 15.00 h odchod žáků není možný vzhledem k organizačním důvodům spočívajícím v zajištění náplně činnosti jednotlivých oddělení školní družiny v souladu s plánem. Případné odchody dětí by narušovaly průběh činnosti daného oddělení.

Žáci odcházejí ze školní družiny (odpolední činnosti) podle podmínek zapsaných v zápisním lístku sami nebo s doprovodem (pouze osoby uvedené v zápisním lístku).

Uvolnění z denní činnosti školní družiny pouze je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce nebo s osobním vyzvednutím žáka. Nelze uvolňovat děti na základě telefonátu nebo SMS.

Žádáme rodiče o dodržování provozu ŠD.

Veškeré záležitosti týkající se ŠD vyřizuje v plné kompetenci vedoucí vychovatelka pí. Bozánová, tel. 604 234 662.

DŮLEŽITÁ INFORMACE:

Prosíme uhradit poplatek za školní družinu, který činí 900,- Kč za období leden-červen školního roku 2017/2018. Úplatu za ŠD zašlete do 20. 1. 2018 na číslo účtu 37285046 / 2700, variabilní symbol má každé dítě přidělené. V případě nějakých dotazů, nejasností a omylů kontaktujte vedoucí vychovatelku, tel. 604 234 662.