Vstup do předmětů

Na našich stránkách najdete podle jakých učebnic učíme, úlohy na procvičování a zajímavé odkazy z jednotlivých předmětů.

Žáci, kteří mají absenci ve škole, např. z důvodu nemoci, si tak mohou prohlédnout, co se ve škole probírá a vše si doma průběžně doplňovat.

 

Pomůcky pro žáky

Český jazyk

Anglický jazyk

Německý jazyk

Matematika

Informatika

Prvouka

Vlastivěda

Přírodověda

Dějepis

Občanská výchova

Fyzika

Chemie

Zeměpis

Přírodopis

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Environmentální výchova