Tělesná výchova

Charakteristika předmětu

Předmět Tělesná výchova je vyučován ve všech ročnících s časovou dotací dvě hodiny týdně. Vedeme žáky k harmonickému rozvoji osobnosti, k poznání vlastního těla, svých možnosti v pohybových dovednostech a schopnostech. Na základě tohoto poznání motivujeme žáky k implementaci pohybových aktivit do běžného života se zdůrazněním na význam pohybu pro zdraví a život člověka. Učíme žáky překonávat sebe sama, zdolávat překážky a k aktivní účasti na pohybových aktivitách. K tomu využíváme nejen povinných hodin tělesné výchovy, ale nabízíme žákům celou škálu volnočasové aktivity. Vždyť pohyb je součástí života každého z nás.

 

Mohlo by vás zajímat?

Učební materiály:

 

Zajímavé odkazy: