Anglický jazyk

Informativní schůzka  k přípravnému kurzu ke zkouškám Cambridge.

Charakteristika předmětu

Anglický jazyk se u nás vyučuje jako první cizí jazyk  od první třídy a žáci dosahují úrovně B1 dle Společného evropského  referenčního rámce. Úrovně dle SERR.

Dále se anglický jazyk vyučuje jako druhý cizí jazyk od páté třídy. Žáci v těchto jazykových skupinách dosahují úrovně A2 podle Společného evropského  referenčního rámce (viz výše).

Žáci prvního stupně se s nadšením účastní různých soutěží pořádaných brněnskými školami např. English Jungle, English Star. Žáci druhého stupně se účastní olympiády v anglickém jazyce.

V hodinách využíváme moderní a ověřené anglické učebnice (viz níže), které nabízejí i doplňkové interaktivní materiály pro práci v hodinách i domácí přípravu. K těmto základním materiálům připravujeme doplňkové pracovní listy zaměřené na konkrétní probíraná témata. Tyto materiály si žáci ukádají do portfolií, kde jsou k dispozici jim i jejich rodičům.

Žáci pravidelně jezdí na jazykové a poznávací pobyty do anglicky mluvících zemí, aby prakticky využili znalosti získané v hodinách anglického jazyka.

V hodinách využíváme tyto anglické učebnice:

Angličtina jako první jazyk:

1. ročník:

Maidment, Stella – Roberts, Lorena: Happy House 1. New Edition. Oxford, OUP 2013. ISBN 978-0-19-473053-2

2. ročník:

Maidment, Stella – Roberts, Lorena: Happy House 2. New Edition. Oxford, OUP 2013. ISBN 978-0-19-475105-6

3. ročník:

Maidment, Stella – Roberts, Lorena: Happy Street 1. Oxford, OUP 2010. ISBN 978-0- 19-433833-2

4. ročník:

Maidment, Stella – Roberts, Lorena: Happy Street 2. Oxford, OUP 2011. ISBN 978-0-19-433841-7

5. ročník:

Wetz, Ben – Pye, Diana: English Plus 1. Oxford, OUP 2010. ISBN 978-0-19-474856-8

Hutchinson, Tom: Project 1. Třetí vydání. Oxford, OUP 2008. ISBN 978-0-19-476414-8

6. ročník:

Wetz, Ben-Pye, Diana: English Plus 1. Oxford, OUP 2010. ISBN 978-0-19-474856-8

Hutchinson, Tom: Project 2. 3. vydání. Oxford, OUP 2008. ISBN 978-0-19-476415-5

7. ročník:

Hutchinson, Tom: Project 3. 3. vydání. Oxford, OUP 2008. ISBN 978-0-19-476416-2

Budoucí sedmé ročníky – pokročilí – naváží učebnicí English Plus 2.

8. ročník:

Hutchinson, Tom: Project 3. Třetí vydání. Oxford, OUP 2008. ISBN 978-0-19-476416-2

9. ročník:

Hutchinson, Tom: Project 4. Třetí vydání. Oxford, OUP 2008. ISBN 978-0-19-436541-3

Angličtina jako druhý jazyk:

5. ročník:

Hutchinson, Tom: Project 1. Třetí vydání. Oxford, OUP 2008. ISBN 978-0-19-476414-8

6. ročník:

Hutchinson, Tom: Project 2. Třetí vydání. Oxford, OUP 2008. ISBN 978-0-19-476415-5

7. ročník:

Hutchinson, Tom: Project 3. Třetí vydání. Oxford, OUP 2008. ISBN 978-0-19-476416-2

8. ročník:

Hutchinson, Tom: Project 3. Třetí vydání. Oxford, OUP 2008. ISBN 978-0-19-476416-2

9. ročník:

Hutchinson, Tom: Project 4. Třetí vydání. Oxford, OUP 2008. ISBN 978-0-19-436541-3

Mohlo by vás zajímat?

V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat kroužky nabízející angličtinu zábavnou a hravou formou.

Pomůcky do výuky: kromě učebnice a pracovního sešitu nosí žáci dva linkované sešity – cvičný sešit a slovníček – a složku na pracovní listy.

Ve vyučování hojně využíváme anglických výukových pomůcek jako jsou anglické hry, reálie, autentické hudební nahrávky, multimediální výuková CD apod. K dispozici máme interaktivní tabule s možností přístupu na internet. Nově se podařilo připojit jazykovou učebnu k wi-fi síti. Používáme moderní  vyučovací metody jako je učení ve skupinách, práce na projektech, pořádáme anglické projektové týdny (English week) . Moderními vyučovacími metodami se snažíme žáky aktivně zapojit do výuky a vycházet vstříc jejich individuálním potřebám. Zde více.

Spolupracujeme s jazykovými školami Hello a ILC House Brno.

Seznamte se s jedním z našich partnerů:

IH.MASTER.3D.AFFILIATES.CMYK.AW6

Proc-ILCBRNO

Zaruky-kvality-vyuky

Associate-Schools-Information_CZ

Každoročně s dětmi jezdíme do zahraničí. Zde více.

Nabídka zájezdu do Anglie: Jazykově-poznávací zájezd Krásy jižní Anglie a Londýna

Žáci se také pravidelně zúčastňují anglických konverzačních soutěží a anglické olympiády. Zde více.

Zajímavé odkazy

Project   https://elt.oup.com/student/project3rdedition/?cc=cz&selLanguage=cs

English Plus https://elt.oup.com/teachers/englishplus/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub