Dějepis

Charakteristika předmětu

Dějepis je vyučován na druhém stupni od šestého do devátého ročníku dvě hodiny týdně. Učivo je probíráno od nejstarších dějin lidstva po současnost. Zvláštní zřetel je věnován dějinám města Brna. V devátém ročníku si žáci mohou ověřit své znalosti „Putováním s Adamem“ a v projektovém týdnu si procházkou Brnem ověřují znalosti o svém městě.

Vyučuje se podle učebnic:

6. ročník:

VÁLKOVÁ. Dějepis 6, Praha: SPN, a.s., ISBN 80-7235-337-3.

7. ročník:

VÁLKOVÁ. Dějepis 7, Praha: SPN, a.s., ISBN 978-80-7235-373-6.

8. ročník:

VÁLKOVÁ. Dějepis 8, Praha: SPN, a.s., ISBN 978-80-7235-404-7.

9. ročník:

VÁLKOVÁ. Dějepis 9, Praha: SPN, a.s., ISBN 978-80-7235-428-3.

 

Mohlo by vás zajímat?

Učební materiály:

Úkol pro deváťáky (do 5. listopadu) – Ukol 1

Úkol pro deváťáky (do 3. prosince) – Ukol_2

Úkol nejen pro deváťáky (do 15. ledna) – Ukol _ 3

Úkol nejen pro deváťáky (do 19. února) – Ukol_4

Úkol nejen pro deváťáky (do 25. března) – Ukol_5

Úkol nejen pro deváťáky (do 25. dubna) – Ukol_6