Environmentální výchova

Charakteristika předmětu

Předmět Environmentální výchova je vyučován v devátém ročníku s časovou dotací jedna hodina týdně. Žáci jsou vedeni k pochopení a prohloubení vztahů člověka a životního prostředí, lidských aktivit a k porozumění problematiky trvale udržitelného života. Integruje znalosti a dovednosti z jiných předmětů s problémy sociálními. K dosahování našich cílů využíváme nejrůznější metody a formy práce (např. projektovou výuku, dramatizaci, řízenou diskusi, tvorbu prezentací, práci ve dvojicích, skupinovou práci, výukové programy.). Vedeme žáky k aktivní ochraně životního prostředí.

 

Mohlo by vás zajímat?

Učební materiály:

MATĚJČEK TOMÁŠ, Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o., vydáno v roce 2007, ISBN 978-80-86034-72-0

Zajímavé odkazy: