Matematika

Charakteristika předmětu

Matematika na prvním stupni je vyučována v první a třetí třídě 4 hodiny týdně, v ostatních ročnících 5 hodin týdně. Hlavní okruhy učiva matematiky v jednotlivých ročnících prvního stupně najdete zde.

Matematika je na druhém stupni vyučována 4 hodiny týdně. V 9. ročníku je počet hodin rozšířen na 5 z důvodu přípravy na přijímací zkoušky. Výuka je zaměřena na osvojení si základních matematických operací, rozvoj logického myšlení a prostorové představivosti.

Žáci mají možnost využít pravidelných konzultací k doplnění učiva. Veškeré informace k zadaným projektům, soutěžím a jejich výsledků žáci i rodiče najdou na nástěnce u kabinetu matematiky v I. poschodí.

Projekty jsou zaměřeny na praktické využití matematiky v běžném životě. Žáci jsou připravováni na úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a studium na středních školách.

Vyučuje se od 1. do 9. ročníku podle učebnic:

1. ročník:

Pracovní sešit: Matematika pro 1. ročník ZŠ (1., 2. a 3. díl), nakladatelství DIDAKTIS, ISBN 80-7358-034-9

2. ročník:

Matematika pro 2. ročník základní školy pracovní sešit 1, Brno, Didaktis spol. s. r. o., ISBN 978-80-7358-076-6

Matematika pro 2. ročník základní školy pracovní sešit 2, Brno, Didaktis spol. s. r. o., ISBN 978-80-7358-077-3

3. ročník:

Učebnice Matematika pro 3. ročník základní školy, nakladatelství Didaktis 2008, ISBN 978-80-7358-106-0

Pracovní sešit: Matematika pro 3. ročník základní školy, nakladatelství Didaktis 2008, ISBN 978-80-7358-107-7

4. ročník:

Učebnice Matematika pro 4. ročník základní školy, nakladatelství Didaktis, ISBN 978-80-7358-138-1

Pracovní sešit: Matematika pro 4. ročník základní školy, nakladatelství Didaktis ISBN 978-80-7358-139-8

Početníček pro 4. ročník základní školy,  nakladatelství Didaktis , ISBN 978-807358-141-1

5. ročník:

Učebnice Matematika pro 5. ročník ZŠ, nakl. Didaktis, ISBN 978-80-7358-178-7

Pracovní sešit: Matematika pro 5. ročník ZŠ, nakl. Didaktis, ISBN 978-80-7358-179-4

Početníček pro 5. ročník ZŠ, nakl. Didaktis, ISBN 978-80-7358-186-2

6. ročník:

ODVÁRKO, KADLEČEK. Matematika 1, Praha: Prometheus, spol. s r.o., ISBN 80-7196-066-7.

ODVÁRKO, KADLEČEK. Matematika 2, Praha: Prometheus, spol. s r.o., ISBN 80-7196-414-8.

ODVÁRKO, KADLEČEK. Matematika 3, Praha: Prometheus, spol. s r.o., ISBN 80-7196-092-6.

KOLEKTIV AUTORŮ, Hravá matematika 6, Praha: Taktik International, spol. s r. o., ISBN 978-80-87881-27-9.

7. ročník:

ODVÁRKO, KADLEČEK. Matematika 1, Praha: Prometheus, spol. s r.o., ISBN 80-7196-111-6.

ODVÁRKO, KADLEČEK. Matematika 2, Praha: Prometheus, spol. s r.o., ISBN 80-7196-126-4.

ODVÁRKO, KADLEČEK. Matematika 3, Praha: Prometheus, spol. s r.o., ISBN 80-7196-129-9.

KOLEKTIV AUTORŮ, Hravá matematika 7, Praha: Taktik International, spol. s r. o., ISBN 978-80-87881-19-4.

8. ročník:

ODVÁRKO, KADLEČEK. Matematika 1, Praha: Prometheus, spol. s r.o., ISBN 80-7196-148-5.

ODVÁRKO, KADLEČEK. Matematika 2, Praha: Prometheus, spol. s r.o., ISBN 80-7196-167-1.

ODVÁRKO, KADLEČEK. Matematika 3, Praha: Prometheus, spol. s r.o., ISBN 80-7196-183-3.

KOLEKTIV AUTORŮ, Hravá matematika 8, Praha: Taktik International, spol. s r. o., ISBN 978-80-87881-20-0.

9. ročník:

ODVÁRKO, KADLEČEK. Matematika 1, Praha: Prometheus, spol. s r.o., ISBN 80-7196-194-9.

ODVÁRKO, KADLEČEK. Matematika 2, Praha: Prometheus, spol. s r.o., ISBN 80-7196-208-2.

ODVÁRKO, KADLEČEK. Matematika 3, Praha: Prometheus, spol. s r.o., ISBN 80-7196-212-0.

Mohlo by vás zajímat?

Učební materiály:

 

Zajímavé odkazy:

Matematika hrou 

Nauč se počítat

Cvičení a testy

Online testy 6. – 9. ročník

Na Beránku – výukové materiály

Logické úlohy 

Matematická olympiáda

Logická olympiáda

Korespondenční matematické rébusy Komár

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA