Německý jazyk

Charakteristika předmětu

Německý jazyk se u nás vyučuje jako první cizí jazyk  od první třídy  a žáci jsou soustavně připravování až do deváté třídy  k certifikačním zkouškám, které mají  jazykovou úroveň A2 podle Společného evropského  referenčního rámce.

Německý jazyk se vyučuje jako druhý cizí jazyk od páté třídy. Žáci v těchto jazykových skupinách mohou skládat v 9. třídě certifikační zkoušku na jazykové úrovni A1 nebo A2 podle Společného evropského  referenčního rámce. Závisí to na jejich dobrovolném rozhodnutí. Zde více.

Ve vyučování hojně využíváme německých  dodatkových materiálů z různých zdrojů a autentických textů. Používáme moderní  vyučovací metody jako učení na stanovištích, učení v pohybu a učení všemi smysly, daltonské prvky výuky atd.  Pracujeme s Evropským jazykovým portfoliem.

Spolupracujeme s Rakouským institutem v Brně – navštěvujeme s našimi žáky jejich akce.

Jezdíme každoročně s dětmi do přirozeného jazykového prostředí do Rakouska a Německa na výměnné reciproční  pobyty. Zde více.

Jsme zařazeni mezi tzv. školy  Pasch: Schulen: Partner der Zukunft.  Zde více.

Žáci se každoročně zúčastňují německé konverzační soutěže. Zde více.

 

Němčinu jako první cizí jazyk učíme podle těchto učebnic

 1. ročník:

skriptum tvořené přímo na míru jazykovým skupinám

 1. ročník:

Fišarová, Olga/ Zbranková, Milena (2000). Němčina pro první stupeň základních škol Start mit Max 1, Plzeň: nakladatelství Fraus, ISBN 80-7238-065-6

 1. ročník:

Fišarová, Olga/ Zbranková, Milena (2000). Němčina pro první stupeň základních škol Start mit Max 1, Plzeň: nakladatelství Fraus, ISBN 80-7238-065-6

 1. ročník:

Fišarová, Olga/ Zbranková, Milena (2001). Němčina pro první stupeň základních škol Start mit Max 2, Plzeň: nakladatelství Fraus, ISBN 80-7238-111-3

 1. ročník:

Fišarová, Olga/ Zbranková, Milena (2001). Němčina pro první stupeň základních škol Start mit Max 2, Plzeň: nakladatelství Fraus, ISBN 80-7238-111-3

 1. ročník:

Tlustý, Petr/ Cihlářová, Vítezslava/ Mariele U. Wicke  (2006):  Spass mit Max 1, němčina pro 2.stupeň ZŠ, Plzeň, nakladatelství Fraus, ISBN 80-7238-141-5

 1. ročník:

Kopp, Gabriele./ Büttne, Siegfried./ Alberti, Josef (2009): Planetino 3,  Deutsch für Kinder, München: Hueber Verlag GmbH & Co. KG, ISBN 978-3-19-311579-9

 1. ročník:

Frölich, Brigitta/Koenig, Michael/Koithan,Ute/Scherling ,Theo/Pfeifhofer, Petra (2014).Geni@l click 2, Deutsch für Jugendliche, München: Klett-Langenscheidt GmbH, ISBN 978-3-12-60628960-1

 1. ročník:

Frölich, Brigitta/Koenig, Michael/Koithan,Ute/Scherling ,Theo/Pfeifhofer, Petra (2014).Geni@l click 2, Deutsch für Jugendliche, München: Klett-Langenscheidt GmbH, ISBN 978-3-12-60628960-1

 

Němčinu jako druhý cizí jazyk učíme podle těchto učebnic:

 1. ročník:

Koenig, Michael/Koithan,Ute/Scherling ,Theo (2013).Geni@l click 1, Deutsch für Jugendliche, München: Klett-Langenscheidt GmbH, ISBN 978-3-12-606280-0

 1. ročník:

Koenig, Michael/Koithan,Ute/Scherling ,Theo (2013).Geni@l click 1, Deutsch für Jugendliche, München: Klett-Langenscheidt GmbH, ISBN 978-3-12-606280-0

 1. ročník:

Koenig, Michael/Koithan,Ute/Scherling ,Theo (2013).Geni@l click 1, Deutsch für Jugendliche, München: Klett-Langenscheidt GmbH, ISBN 978-3-12-606280-0

Frölich, Brigitta/Koenig, Michael/Koithan,Ute/Scherling ,Theo/Pfeifhofer, Petra (2014).Geni@l click 2, Deutsch für Jugendliche, München: Klett-Langenscheidt GmbH, ISBN 978-3-12-60628960-1

 1. ročník:

Frölich, Brigitta/Koenig, Michael/Koithan,Ute/Scherling ,Theo/Pfeifhofer, Petra (2014).Geni@l click 2, Deutsch für Jugendliche, München: Klett-Langenscheidt GmbH, ISBN 978-3-12-60628960-1

 1. ročník:

Frölich, Brigitta/Koenig, Michael/Koithan,Ute/Scherling ,Theo/Pfeifhofer, Petra (2014).Geni@l click 2, Deutsch für Jugendliche, München: Klett-Langenscheidt GmbH, ISBN 978-3-12-60628960-1

Mohlo by vás zajímat?

Děti mohou kromě výuky navštěvovat kroužky: Německého divadla (zde více) nebo Německé konverzace. V některých ročnících je německá konverzace začleněna  přímo do výuky.

Ve šk. roce 2015/16 bude německou konverzaci v některých skupinách sedmých a osmých tříd vést rodilý mluvčí. Zde více.

Pomůcky do výuky

Do výuky si žáci nosí v první třídě rychlovazač velikosti A4 s euroobaly, nejlépe uložený v tříchlopňových papírových nebo plastových deskách.

Do výuky si žáci nosí od druhé třídy: učebnici a pracovní sešit, 2 linkované sešity A5: Vokabelheft (slovníček) a Deutschheft (sešit na procvičování a psaní domácích úkolů). Další pomůcky specifikuje učitel na začátku školního roku.

Zajímavé odkazy:

5.C, 5B, 6.A,B, 7.A,B: genial_klick_A1_Wortliste

8.A, 9.A,B: genial_klick_A2, Wortliste

Taky by vás mohlo zajímat, jak úspěšní byli naši žáci v certifikační zkoušce:

Fit in Deutsch 1 a 2 – výsledková tabulka