Občanská výchova

Charakteristika předmětu

Předmět Občanská výchova je vyučován od šestého po devátý ročník s časovou dotací jedna hodina týdně. Žáci se seznamují se základními poznatky o společnosti, s principy jejího fungování a jsou vedeni k rozvoji svých dovedností tak, aby dokázali tyto získané poznatky využít v každodenním životě člověka. Na základě praktických příkladů se zamýšlejí a nacházejí souvislosti mezi různými jevy i událostmi a učí se hledat jejich příčiny a domýšlet možné následky. Učí se také obhajovat své názory, dosahovat kompromisu, vzájemně spolupracovat a respektovat odlišné názory.

  1. ročník:

JANOŠKOVÁ, Dagmar, Občanská výchova 6,  Plzeň: Nakladatelství Fraus,

ISBN 978-80-7238-397-9.

  1. ročník:

BROM, Zdeněk, Občanská výchova7, Plzeň: Nakladatelství Fraus,

ISBN 978-80-7238-879-0.

  1. ročník:

URBAN, Michal, Občanská výchova 8, Plzeň: Nakladatelství Fraus,

ISBN 978-80-7238-899-8.

  1. ročník:

URBAN, Michal, Občanská výchova 8, Plzeň: Nakladatelství Fraus,

ISBN 978-80-7489-012-3.

 

Mohlo by vás zajímat?

Učební materiály:

 

Zajímavé odkazy: