Vlastivěda

Charakteristika předmětu

Hlavní okruhy učiva v jednotlivých ročnících:

4. ročník:

 1. část Poznáváme naši vlast – Česká republika
 • kraje a krajská města
 • mapy, plány, orientace v krajině
 • povrch, vodstvo, počasí a podnebí
 • zemědělství, nerostné bohatství a průmysl
 1. část Hlavní události nejstarších českých dějin

 5. ročník:

 • minulost naší země – doba Pobělohorská až po totalitní, moc a demokracie
 • orientace v čase
 • ČR – jednotlivé kraje
 • Evropa – sousední státy ČR
 • cestujeme po Evropě, ostatní evropské státy
 • obecný zeměpis – Evropa
 • Evropská unie

 

Vyučuje se podle učebnic:

4. ročník:

Poznáváme naši vlast, Nová škola, ISBN 978-80-7289-445-1

Hlavní události nejstarších českých dějin, Nová škola, ISBN 978-80-7289-299-0

Pracovní sešity:

Poznáváme našI vlast, Nová škola, ISBN 978-80-7289-552-6

Hlavní události nejstarších českých dějin, Nová škola, ISBN 978-80-7289-687-5

5. ročník:

Vlastivěda 5 – ČR jako součást Evropy – učebnice, nakl. Nová škola, s.r.o., ISBN 978-80-7289-559-5

Vlastivěda 5 – ČR jako součást Evropy – pracovní sešit, nakl. Nová škola, s.r.o., ISBN 978-80-7289-688-2

Vlastivěda 5 – významné události nových českých dějin – učebnice, nakl. Nová škola, s.r.o., ISBN 978-80-7289-548-9

Vlastivěda 5 – významné události nových českých dějin – pracovní sešit, nakl. Nová škola, s.r.o., ISBN 978-80-7289-5554-0

 

Mohlo by vás zajímat?

Učební materiály:

 

Zajímavé odkazy: