Zápis do prvních ročníků

Aktuální informace k zápisu pro školní rok 2016/2017 hledejte v Měsíčníku – Leden.