Výměnný pobyt ve Stuttgartu

Ve dnech 2. – 6. června jsme v rámci projektu „Přijeď a poznej moje město“ navštívili naše partnerské školy ve Stuttgartu.

Na základě takzvaných „Steckbriefů“ jsou vytvořeny dvojice českých a německých žáků a následně v červnu a v září dojde k reciproční návštěvě, v jejímž průběhu jsou žáci ubytováni v partnerských rodinách, pracují na společných projektech a poznávají partnerská města.

Celý pobyt začíná v pondělí návštěvou ve výuce a zpracováním projektů. Čeští žáci si mohli ve třech vyučovacích hodinách porovnat své školní zkušenosti a znalost německého jazyka v běžné výuce. Zajímavými odlišnostmi jsou například pětiminutové přestávky, striktní zákaz mobilních telefonů i o přestávkách či zákaz žvýkaček.

Letošní projektová část se týkala seznámení se s nejznámějšími lokalitami a památkami města Stuttgart. Řadu těchto míst jsme navštívili během prohlídky města s průvodcem: Stuttgarter Rathaus, Altes Schloss, Neues Schloss, Schlossplatz, Markthalle, Königsstraße nebo Stuttgarter Bahnhof.

Žáci na Rilke Realschule měli na programu ještě návštěvu blízkého Ludwigsburgu a pohádkové zahrady (Märchengarten).

Prohlídka města začíná tradičně milým přijetím na radnici, kde jsme si letos připomněli 30. výročí partnerství našich měst, dozvěděli se zajímavosti z historie i současnosti Stuttgartu a zhlédli krátký film.

Oslava 30. výročí však proběhla i v Brně, a to za účasti delegací z obou spřátelených měst. Oslavy vyvrcholily akademií, které se účastnili i naši žáci, kteří si připravili krátké pásmo.

Nezbytnou součástí programu je návštěva muzea Mercedes-Benz.

Oblíbenými jsou rovněž sportovní aktivity (lanové centrum či bowling) a zejména návštěva čokoládovny Ritter Sport, kde se žáci dozví vše o výrobě čokolády a vyrobí si vlastní originální čokoládu.

Na konci týdne jsme všichni unavení, ale je vidět, že se navázání kontaktů s kamarády i s ostatními rodinnými příslušníky opět podařilo a při odjezdu v pátek ráno ukápne nejedna slzička.

Už se těšíme na další setkání v Brně koncem září!

autor: Mgr. Eva Vondráková