Upozornění

UPOZORNĚNÍ! Žádáme rodiče, pokud budou děti přivážet do školy a odvážet ze školy, aby důsledně dodržovali pravidla silničního provozu (pro vyšší bezpečnost doporučujeme použít výstražná světla vozidla a dbát zvýšené opatrnosti při vystupování a nastupování do vozidla).