Pozdrav ze školních lavic

Někteří rodiče žáků prvního stupně využili příležitosti a jejich děti se vrátily 25.května do školních lavic. Pod vedením pedagogů plní nejen zadané úkoly distančního vzdělávání, procvičují, opakují, ale také využívají možnosti osobního kontaktu a konzultací. To vše za dodržení hygienických pravidel. Více …