8.B Koumes Kvído podruhé

Dne 4. 6. naše třída navštívila již podruhé v tomto pololetí ZŠ Horní, tentokrát byla tématem hlavně chemie, ale i další přírodní vědy. Programem nás provázel Mgr. Radek Matuška, který učí na Střední průmyslové škole chemické. Pokusy byly zaměřeny na světelné jevy, plyny a počasí. Například nám dokázal, že plyny jsou tekuté, jaké barvy mají vzácné plyny při styku s vysokým napětím a při pokusech jsme mohli ucítit ozón. Někteří z nás se zapojili do pokusu s pohlcováním tepla bílými a černými balónky.
autor: žáci 8.B