Adaptační program Jedovnice

Ve čtvrtek a v pátek 8. a 9. září se žáci šestých tříd zúčastnili adaptačního programu v Jedovnicích, zaměřeného na seznámení s novými žáky ve třídě a novými třídními učiteli. Věnovali jsme se také aktivitám zaměřeným na podporu spolupráce a týmové práce ve třídě. V kempu Olšovec si žáci mohli vyzkoušet práci s psychomotorickým padákem, lanové aktivity a hry podporující spolupráci žáků. Žáci se také dozvěděli něco nového o svých třídních učitelích. Po setmění si žáci vyzkoušeli stezku odvahy, na kterou nám sice trošku pršelo, ale dalo se to vydržet. Celý pobyt organizačně zajistil školní metodik prevence Václav Káňa, školní psycholožka Monika Skutková a třídní učitelé Pavla Borkovcová a Helena Janková.
autor: Václav Káňa