Adaptační program sedmáků

V pondělí 19.9. 2022 proběhl v sedmých třídách adaptační program zaměřený na seznámení s novým kolektivem třídy, který vznikl spojením loňských šestých tříd. Věnovali jsme se také aktivitám zaměřeným na podporu spolupráce a týmové práce ve třídě. I přes chladnější počasí jsme vyrazili na část dne do parku v Lužánkách, kde si žáci mohli vyzkoušet práci s psychomotorickým padákem a lanové aktivity a hry podporující spolupráci žáků. Žáci se také dozvěděli něco nového o svých třídních učitelích. Nakonec jsme si den užili v příjemné atmosféře. Celým dnem nás provedli metodik prevence Václav Káňa, školní psycholožka Monika Skutková a třídní učitelky Leona Jamborová a Jitka Pachlová.
Za tým organizátorů Monika Skutková a Václav Káňa.