Aj konverzační soutěž

V úterý 15. ledna 2019 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to v kategorii I. A určené pro 6. – 7. ročníky a v kategorii II. A pro 8. – 9. ročníky. Žáci si nejdříve napsali poslechovou část, pak proběhla část ústní. Ve čtvrtek 24. ledna proběhlo vyhlášení výsledků. Výsledky školního kola jsou k nahlédnutí na nástěnce vedle Aj kabinetu a u vyučujících Aj.
Do městského kola anglické olympiády nás půjdou reprezentovat žákyně umístěné na prvních místech v obou kategoriích. Oběma přejeme mnoho odvahy, úspěchu a těch správných anglických slovíček!
Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že i když třeba nevyhráli, jsou rádi, že opět o kousek překonali sami sebe a přišli nám předvést, že jim komunikace v angličtině dělá radost.
autor: Mgr. Monika Prokopová Štachová