Anglická soutěž pro žáky I. stupně English Jungle

Dne 11. 4. 2019 se vybraní žáci 1. až 5. ročníků již tradičně zúčastnili anglické jazykové soutěže English Jungle, kterou pořádá ZŠ J.A.Komenského, Brno – Husovice.
Děti prokázaly své znalosti nejprve v krátkém poslechu a následně pak i v mluvení, kde museli zvládnout, kromě běžných konverzačních otázek, přednést i krátkou říkanku či zazpívat písničku. Letos se soutěže v každé kategorii zúčastnilo vždy něco přes 20 brněnských základních škol. Konkurence byla tedy jako vždy dost veliká.
Všem našim zúčastněným patří velký obdiv, že se nebáli reprezentovat školu v pro ně úplně cizím prostředí a vyhráli tak především sami nad sebou a svou trémou.
Děkujeme a těšíme se na další ročník soutěže!
autor: Mgr. Monika Prokopová Štachová