Anglická soutěž pro žáky I. stupně English Star

Dne 6. 3. 2019 se vybraní žáci 1. až 5. ročníků již tradičně zúčastnili anglické jazykové soutěže English Star, kterou pořádá ZŠ Bakalovo nábřeží. Žáci 1. a 2. ročníků Anna Bočková, Jan Čermák, Matěj Mrazík a Jakub Zeman vytvořili 4- členné družstvo, které spojilo své síly při řešení nejrůznějších jazykových úkolů. Procvičili tak nejen své jazykové znalosti, ale i schopnost spolupráce, za což byly zkoušející paní učitelkou také náležitě pochváleni.
Zkušenější žáci 3. až 5. ročníků Karin Savčuk, Viktorie Kuncová a Jan David už soutěžili samostatně a obsadili velmi dobrá místa. Žák 5. ročníku Jan David dokonce získal nepopulární bramborovou medaili, tedy 4. místo, což je skvělý úspěch, protože konkurence byla jako každý rok velká. Letos se soutěže zúčastnilo 15 brněnských základních škol.
Všem zúčastněným blahopřejeme a těšíme se na příští školní rok.
autor: Mgr. Kateřina Svobodová