Plán a cíle výuky anglického jazyka

  • Anglický jazyk učíme od první třídy 2 hodiny týdně komunikativní metodou, založenou na hrách, písničkách, říkankách a základní slovní zásobě s vizuální oporou v učebnici, pracovním sešitě a rozšiřujících materiálech.
  • Od třetí třídy je anglický jazyk vyučován ve 3 hodinách týdně.
  • Kromě učebnice Happy Street pracují žáci také s učebnicemi Starter, které slouží k přípravě na zkoušky Cambridge Young Learners.
  • Od 5. třídy se žáci mohou připravovat na zkoušky Movers a později Flyers.
  • Hlavním cílem jazykové výuky je funkční a úspěšná komunikace žáků v cizím jazyce, kterou si mohou ověřit na pravidelných poznávacích zájezdech do Velké Británie i jiných zemí EU nebo během projektu Edison, kdy se přímo na škole potkávají se zahraničními studenty.
  • Na druhém stupni, tj. od 6. třídy, jsou žáci rozdělováni do skupin podle pokročilosti, aby mohl každý žák dosáhnout svého individuálního maxima. Skupiny nejsou konstantní, žák se může vypracovat do pokročilejší skupiny.
  • V rámci výuky na 1. i 2. stupni mají žáci možnost navštívit divadelní představení v angličtině.
  • Každoročně je do výuky žáků 2. stupně zařazován oblíbený English Week, intenzívní týdenní kurs vedený přímo na naší škole rodilými mluvčími.
  • V odpoledních hodinách mohou žáci dle zájmu navštěvovat anglické zájmové kroužky, např. Playful English, doučování apod.
  • Od 1. třídy se žáci také mohou účastnit soutěží v anglickém jazyce (English Jungle, English Star, konverzační soutěž v AJ).