Plán a cíle výuky německého jazyka

 • Hlavním důvodem, proč se má začínat německým jazykem jako prvním jazykem je fakt, že se dětem po němčině učí angličtina  od páté třídy velmi dobře. Rychle si ji sami posunou na první místo v životě. Po angličtině je němčina přijímána často negativně jako „mus“ a ne „plus“.
 • Německý jazyk učíme od první třídy ve 2 hodinách týdně komunikativní formou. Děti v první třídě v cizím jazyce nečtou a nepíší, pouze komunikují, učí se jazyk hravou formou na základě básniček, písniček, tanečků, krátkých dialogů a her. Od druhé třídy pracují žáci s učebnicí.
 • Od třetí třídy je německý jazyk vyučován ve 3 hodinách týdně.
 • Hlavním cílem naší výuky je, aby žáci dokázali dobře komunikovat v cizím jazyce, a proto již od prvního stupně jezdíme na výměnné reciproční pobyty do německy mluvících zemí.
 • Na druhé stupni, tj. od 6. třídy, jsou žáci rozdělováni do skupin podle svých schopností, abychom vytvořili pro děti optimální podmínky jejich jazykového rozvoje. Skupiny nejsou konstantní, žák se s rozvojem svých schopnosti může postupně vypracovat do výkonnostně nejrychlejší skupiny.
 • Žáky připravujeme k certifikačním zkouškám Goethe-Institutu Fit in Deutsch A1 a Fit in Deutsch A2, a proto mají v 7. – 8. třídách o jednu hodinu konverzace navíc.
 • V rámci výuky mají žáci možnost dvakrát do roka navštěvovat divadelní představení v němčině, zúčastňovat se tematické výuky s rodilým mluvčím.
 • Pořádáme také konverzační soutěže v německém jazyce: školní, okresní a krajské kolo, ve kterých naši žáci dosahují velmi dobrých výsledků.
 • Kromě výuky mohou žáci navštěvovat německé kroužky.
 • Nabízíme kroužek německého divadla „Antonka“ pro žáky od 4. do 9. třídy, který má také dlouholetou tradici a hrajeme divadelní představení na festivalu německých divadel v Brně a vyjíždíme hrát do Rakouska i Německa.
 • Výuka německého jazyka má na ZŠ Antonínská dlouholetou tradici, již od roku 1963.
 • V současné době jsme přípravná škola pro dvě gymnázia, která zajišťují návaznost ve výuce německého jazyka, a to jsou Gymnázium Matyáše Lercha a Gymnázium Křenová. Studenti z těchto gymnázií  mohou studovat vysoké školy v německy mluvících zemích, pokud složí zkoušku Deutsches Sprachdiplom.