Anglická soutěž pro žáky I. stupně English Star

Dne 6. 3. 2019 se vybraní žáci 1. až 5. ročníků již tradičně zúčastnili anglické jazykové soutěže English Star, kterou pořádá ZŠ Bakalovo nábřeží. Žáci 1. a 2. ročníků Anna Bočková, Jan Čermák, Matěj Mrazík a Jakub Zeman vytvořili 4- členné družstvo, které spojilo své síly při řešení nejrůznějších jazykových úkolů. Procvičili tak nejen své jazykové znalosti, ale i schopnost spolupráce, za což byly zkoušející paní učitelkou také náležitě pochváleni. Read More …