Běloruský básník Dmitrij Strocev v Brně

Na pozvání Nadačního fondu Arnošta Lustiga (projektu Mladí HUMAN-isté) přijel do ČR běloruský básník Dmitrij Strocev.
V pondělí 13.června proběhla beseda s žáky ZŠ Antonínská ve Studiu Provázek. Cílem bylo nejen posílit humanistické hodnoty u žáků obecně, ale ukázat na osobním příkladu Dmitrije Stroceva možnost, jak bojovat za svobodu, demokracii a spravedlnost prostřednictvím umění. Paní Evě Lustigové, dceři Arnošta Lustiga, děkujeme za úvodní slovo.
Na besedě byla představena také publikace „Bělorusko žije! Bělorusko bojuje!“, kterou vydala Paměť národa. O projektu Paměti národa hovořil její ředitel pro jižní Moravu pan David Butula.
Děkujeme tak všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce. Pevně věříme, že svoboda, demokracie a respekt k lidským hodnotám postupně zvítězí nejen v  Bělorusku, ale i jinde ve světě.