Den dětí v němčině

Úterní (1.6.) hodiny německého jazyka byly ve znamení her a netradičních úkolů. Pexeso děti bavilo, i když bylo v němčině. Hrou na statek jsme si ověřovali, zda je zvířecí řeč ve všech jazycích stejná – zjistili jsme, že se dost liší. Postupování po barevných stopách není jen pohybová aktivita, ale i procvičování nejrůznějších mluvnických kategorií.
Nechybělo ani kolo štěstí a sladké odměny za úspěšné plnění úkolů.
autor: Pavla Borkovcová