Den Země 2018

Dvacátého druhého dubna si lidé téměř na celé planetě připomínají významný den – Den Země. Třídní učitelé si na pátek 20.4. připravili pro své žáky dopolední program, který byl provázen pestrými aktivitami. Žáci si mohli vyplnit pracovní listy, zasoutěžit ve sportovních disciplínách nebo jen tak vést diskusi nad různými tématy, např. ochrana přírody, vytváření a nakládání s odpady, čistota a kvalita vody, znečištění světového oceánu a jeho význam pro lidi. Součástí dne byly i výtvarné a rukodělné dílny.
Děkujeme všem, kteří se na programu podíleli.
autor: Mgr. Jaromír Pospíchal