Den Země 2020

Kalendářní rok u nás (tj. 365 dní) nám připravuje nejrůznější dobrodružství. Na některá se těšíme, některá neočekáváme. Je ovšem dobré, abychom se občas zastavili a uvědomili si krásu každého dne. Netruchleme nad tím, co nemáme, ale naopak – radujme se z toho, co máme.
V minulém týdnu jsme měli obrovskou příležitost oslavit a připomenout si DEN ZEMĚ. I když v mimořádné době za mimořádných okolností. Děkujeme všem, kteří se podílejí svým chováním a jednáním na zlepšování životního prostředí. Tak pomáhají nejen sobě, ale i planetě Zemi.
autor: Jaromír Pospíchal