Dodatek 1

Výuka Nj jako prvního cizího jazyka

(Tomáš Černý, zkušební komisař/Goethe-Institut)
Výuka německého jazyka od první třídy je ojedinělým projektem, který nabízí velký profit. V současné době je standardem, že žáci začínají s výukou angličtiny a to plošně na většině základních škol. Vzhledem ale k situaci na trhu práce si dovolujeme tvrdit, že znalosti dvou cizích jazyků na vysoké úrovni je základem pro úspěch v profesním životě. Žák, který se domluví anglicky není v současné době nic neobvyklého. Žák, který se ale domluví anglicky a německy má větší možnosti se uplatnit. Jen na takové škole může žák skládat v 9. třídě současně mezinárodní zkoušku z anglického a německého jazyka.  Z tohoto důvodu nabídku německého jazyka od první třídy vidíme jako velmi potřebnou. Výuka němčiny od 1. třídy na Základní škole Antonínská má již svoji tradici, je dobře nastavena, vedena a organizována, přináší kvalitní výsledky. Tento nadstandard a odlišnost je důležité si udržet.