Doporučení MŠMT – podzimní prázdniny

Vážení rodiče a žáci,
předáváme vám materiály ministra školství mládeže a tělovýchovy pana Ing. Roberta Plagy, Ph.D. k  podpoře současných opatření proti šíření epidemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s nastávajícími podzimními prázdninami.

Pro 1. stupeň
Pro 2. stupeň