DSD 1

Dne 14.5. jsme uvítali významnou návštěvu z Prahy, která se při příležitosti udělení práva k výkonu certifikační zkoušky DSD 1 přijela podívat na naši školu a do hodin německého jazyka. Deutsches Sprachdiplom je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka připravená stálou Konferencí ministrů školství spolkových zemí SRN.

Název našeho vzdělávacího dokumentu je Schulcurriculum Deutsch 1.