Edmont

Edmont – školní rok 2016/2017

Edmont (= expedice do mírně odvážných námětů a témat) je náš školní časopis.

Má dlouholetou tradici, první číslo vyšlo v roce 1999. V letošním školním roce bude opět na našich webových stránkách.

Edmont vychází 4x do roka (listopad, únor, duben a červen), příspěvky jsou zaměřeny na život jednotlivých tříd ve škole.

Kontaktní osoby:

Mgr. Bohumila Borkovcová, úvodní slovo, příspěvky I. stupeň
Bohumila.Borkovcova@zsantoninska.cz

Mgr. Romana Svobodová, příspěvky II. stupeň
Romana.Svobodova@zsantoninska.cz

Ing. Helena Janková, web
Helena.Jankova@zsantoninska.cz

 

1. číslo
Termín odevzdání příspěvků: 9.11.2016

Vydání: 16.11.2016

Edmont – I.stupeň

e-1e-2e-3e-4

Edmont II.stupeň

2. číslo
Termín odevzdání příspěvků: 9.2.2017

Vydání: 16.2.2017

Edmont I. stupeň (první část)

Edmont I. stupeň (druhá část)

Edmont II. stupeň

3. číslo
Termín odevzdání příspěvků: 20.4.2017

Vydání: 27.4.2017

4. číslo
Termín odevzdání příspěvků: 9.6.2017

Vydání: 16.6.2017

Edmont I. a II.stupeň

Dodatek