Emoční sebeobrana pro učitele

Ve dnech 1.-2.9.2017 proběhl na naší základní škole seminář Emoční sebeobrana pro učitele.

Emoční sebeobrana je klíčem ke zdravému prožívání emocí. Systém vytvořený Martinem Sedláčkem a Lukášem Radostným umožňuje osvojit si principy úspěšného zvládání emočně náročných situací, které přináší osobní i pracovní život. Emoční sebeobrana učí, jak nakládat s emocemi, aby nebyly něčím, co je třeba potlačovat.

Seminář pro pedagogické pracovníky školy bylo možné zrealizovat díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha.
autor: Mgr. Libor Tománek