English Jungle

Necelý týden po události „Into the Wild with English Guide“ se v úterý 26.4. konala další anglická soutěž s názvem „English Jungle“. Jednalo se již o 21. ročník tradiční soutěže v angličtině pořádané Základní školou J. A. Komenského. Rozšiřuje tak nabídku anglických soutěží, kterých se naši žáci mohou účastnit. Určena byla tentokrát pro žáky 1.- 4. tříd ZŠ. Zvlášť pro prvňáčky je to tedy velká příležitost vyzkoušet si konkurenční prostředí v cizím jazyce.

Za naší školu byli vybráni celkem čtyři žáci – jeden z každého ročníku. Děti v soutěži čekala písemná část v podobě porozumění nahrávek a od 3. třídy i čtení a psaní. Následně děti přednesly zvolenou básničku nebo písničku a byla ověřena znalost základních slovíček a frází. Děti ze soutěže sice odešly bez umístění na stupních vítězů, ale za to obohacené zkušeností s novým formátem soutěže, úsměvem na tváři a s diplomem za odvahu se zúčastnit. Všem za reprezentaci školy moc děkujeme!