Anglický týden

V týdnu od 25. 2. do 1. 3. proběhl na naší škole Anglický týden (English Week) ve spolupráci s jazykovou školou ILC House a jejich lektory. V letošním ročníku jsme mohli přivítat rodilé mluvčí z Anglie, Skotska,  Irska, Severního Irska a dokonce až ze Singapuru. Projektový týden byl tentokrát určen pro 17 zájemců z 8. ročníků, které doplnilo několik žáků ze 7. tříd. Anglicky mluvící mladí lektoři dětem otevřeli svět hudby (rap, hra na dudy), turistických zajímavostí v Newcastlu, hlavních měst Spojeného království a zajímavostí v Singapuru. Žáci si kupříkladu vyzkoušeli  role turistických průvodců a návštěvníků, sportovních reportérů, návrhářů skotského tartanu či dýdžejů i alternativních hudebníků. Projektová výuka probíhala, často i velmi hlučně a intenzivně, ve dvou 90 minutových blocích, každý den s jiným lektorem či lektorkou. Tímto bychom rádi poděkovali vyučujícím přímo sousedícím s jazykovou učebnou za velkou dávku tolerance.

Jsme přesvědčeni, že si účastníci Anglického týdne domů odnášeli dobrý pocit z toho, že v jazykové komunikaci s Angličany uspěli, byli schopni se v cizím jazyce vyjádřit a že smyslu jejich slov porozuměl i rodilý mluvčí! Dozvěděli se spoustu nových věcí ohledně reálií prezentovaných zemí, poznali odlišné dialekty a problém jim nedělal ani různorodý přízvuk lektorů. Během týdne žáci vytvořili projekty a brožury, které budou k nahlédnutí na nástěnce vedle jazykové učebny. Těšíme se na další intenzivní anglické projektové zážitky.

autor:  Mgr. Monika Prokopová Štachová