Evropský den jazyků

Evropský den jazyků se každoročně slaví dne 26.9. Toto datum letos připadlo na neděli, takže jsme využili pondělí 27.9. před státním svátkem, abychom si vyučování zpestřili hrami, kvízy, soutěžemi a malováním.

Příprava různorodých aktivit s cílem přiblížit žákům evropskou jazykovou rozmanitost byla organizačně docela náročná. Využili jsme učebny, chodby i prostor před školou. O to více nás těší zájem a zapojení všech zúčastněných, „jazykářek“ a hlavně dětí, které si mohly užít zábavu i poučení.

Autor: Eva Vondráková