Exkurze Třeboň

Žáci 8.ročníků se zúčastnili ve dnech 22.5.-24.5.2019 exkurze v Třeboni.Akce se uskutečnila v rámci projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Naše výprava bydlela přímo v areálu zámku, kde se nachází hostel. První den jsme byli na prohlídce Schwarzenberské kaple a hrobky a zdolali 13 km naučné  stezky Kolem rybníka Svět.Další den jsme se autobusem dopravili do kláštera Zlatá Koruna , kde jsme se vžili do role mnichů a pomocí pracovních listů zmapovali život v klášteře. Čekala nás i výtvarná dílna, kde si žáci vyrobili pečetě, pamětní knížečky ( šili jsme knižní vazbu ) a malovali gotické iniciály.Ten samý den jsme navštívili jihočeskou vesnici Holašovice ( a seznámili se tak s památkou UNESCO ) a krajské město České Budějovice. Poslední den exkurze nás čekal program na zámku Třeboň, kterého se žáci aktivně účastnili v historických kostýmech z doby Rožmberků.
autor: Mgr. Silvie Rubešová